blocks_image
Diensten
Onderzoek
fraude
verduistering en diefstal
toedrachtsonderzoek
diefstal van bedrijfsgegevens
bedrijfsrechercheonderzoek
screening

patent inbreuk/rechten
concurrentie- en relatiebeding
verhaalsmogelijkheden
corruptie, steekpenningen, retourcommissies
blocks_image
forensisch accountantsonderzoek
deskundigen onderzoeken en second
opinions

investigative due diligence
waarde- en schadebepalingen
blocks_image
forensisch IT-onderzoek
data analyse en recovery
blocks_image
risk management & Integrity management
fraude preventie plan
fraude risico analyses
ondersteuning bij conservatoir beslag
interim management
ondersteuning accountants bij tuchtzaken
blocks_image
daderpsychologie & leugenherkenning, fraudeherkenning, integriteit, interviewtechniek, overvaltraining,
securitybewustwordingsprogramma, screening