Al Googlend kunt u stuiten op een artikel uit 2013 zoals dat in de Media verscheen onder de titel: “Advocaat doet aangifte van oplichting tegen”

Voor een meer evenwichtig beeld van 4iTrust Integrity Services geven wij hieronder aan dat…

Het Openbaar Ministerie in december 2014 beslist dat er tegen 4iTrust Integrity Services en René ter Haar geen enkele verdenking is van enig strafbaar feit.

De Accountantskamer in februari 2015 uitspraak (14/1422 Wtra AK/ECLI:NL:TACKN:2015:10) doet naar aanleiding van klachten die door de desbetreffende advocaat zijn ingediend en beslist dat alle klachten ongegrond zijn.

In mei 2015 verschijnt er over deze zaak een artikel in de Accountant met de titel ‘Onderzoeker weerstaat druk opdrachtgever’. Een registeraccountant weigert de conclusies te trekken die zijn opdrachtgever, een advocaat, wil. De klacht die de advocaat vervolgens indient, is ongegrond.

Volgens dit artikel concludeert de Accountantskamer

  • Dat de rapportages, die een rol spelen in een gerechtelijke procedure, ook het algemeen belang dienen en de waarheidsvinding door de rechter niet belemmeren doordat de rapportages niet eenzijdig zijn toegespitst op het standpunt en belang van de opdrachtgever. Verder berusten de conclusies op een deugdelijke grondslag.
  • Het onderzoek en de rapportages van 4iTrust Integrity Services / René ter Haar zijn niet in strijd met de zorgvuldigheid, integriteit of professionaliteit en er is gehandeld overeenkomstig het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep en overeenkomstig de gedrags- en beroepsregels.
  • De uitkomsten van de rapportages zijn helder en duidelijk en niet onjuist of misleidend.
blocks_image
In de media